گروه درسي پایه دوم

مطالب روز

ناتوانی های یادگیری

ناتوانی های یادگیری به دوگروه طبقه بندی میشود. 1-ناتوانی های یادگیری تحولی 2-ناتوانی های یادگیری تحصیلی ناتوانی های یادگیری تحولی.ناتوانی های یادگیری تحولی شامل آن گروه ازمهارت های پیش نیازاست که کودک برای کسب ویادگیری موضوعات درسی به آن هانیازدارد:مانندتوجه-حافظه وادراک.کودک برای یادگرفتن این که چه گونه نامش رابنویسد"بایدچندین مهارت پیش نیازدرزمینه های ادراکی"هماهنگی چشم ودست"زنجیره سازی"حافظه ونظایرآن رافراگرفته باشد.برای یادگیری خواندن بایدازنظرشنوایی وبینایی"ادراک شنیداری ودیداری"حافظه ی شنیداری ودیداری"مهارت های زبانی وسایرعملیات ذهنی بهبودیابدوبه تکامل برسد.درصورتی که کودک درجریان یادگیری مهارت های پیش نیازرابه خوبی فرانگیردودرکسب آن هادچاراختلال یادگیری تحصیلی منجرمی گردد ناتوانی های یادگیری تحصیلی:این ناتوانی هاشامل مشکلاتی هستندکه به طوراصولی کودکان درسن دبستان آ ن هاراتجربه می کنند"ناتوانی خواندن"ناتوانی نوشتن"ناتوانی ریاضی"ومحاسبه کردن"وناتوانی های غیرکلامی"ازجمله ناتوانی های یادگیری تحصیلی هستندهنگامی که کودکی توانایی بالقوه ی یادگیری موقعیت وامکان یادگیری درمدرسه راداردولی پس ازدریافت آموزش های کافی نمی تواندیادبگیردمی توان اورابه عنوان فردناتوان دریادگیری((خواندن))،((نوشتن))،((ریاضیات))و ناتوانی های غیرکلامی در نظر گرفت. ک
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم دی 1391ساعت 23:39  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

نشانه های تشخیص زود هنگام اختلالات یاد گیری در کودکان

به نام خدا

نشانه های تشخیص زود هنگام اختلالات یاد گیری در کودکان

1-مشکلات مهارت های حرکتی

مرور ادبیات مهارت های حرکتی در کودکان با نارسایی های ویژه ی یادگیری نشان می دهد که مشکلاتی نیز با مهارت های حرکتی به ویژه در سنین پایین وجود دارد.مطالعات نشان می دهد که  که این کودکان در مهارت های ظریف حرکتی و برخی از مهارت های درشت حرکتی نظیر ایستادن روی پا و ایستادن با چشم بسته روی هریک از دو پا و دو چرخه سواری مشکل دارند .در بررسی پیشینه ی ان ها مشکلاتی نظیر اشتبا ه در پوشیدن کفش ها ،مشکلات جهت یابی و صحبت کردن زیر لب به دست امده است.بسیاری  ازوالدین می گویندکه کودکانشان رفتاری ناشیانه دارندیاشروع راه رفتن ودوچرخه سواری آن هاباتاخیرهمراه بوده است بعضی می گویندکه فرزندشان همیشه بااشیای مختلف تصادف می کنندوفعالیت های ورزشی رابه دشواری انجام می دهد وحرکات بدنی رادوست نداردآموزگاران نیزمتوجه شده اندکه این گونه  دانش آموزان کارها یی مثل-نوشتن-قیچی کردن-دگمه دوختن وبستن بند کفش رابه سختی انجام میدهند ممکن است آن هانتوانند توپی رابگیرند یاکتاب هایشان ازدستشان به زمین بیفتدودرزمین بازی هرگزبادیگران بازی نکنند

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آذر 1391ساعت 21:17  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

سوالات علوم بخش 4

برای مشاهده سوالات ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آذر 1391ساعت 0:27  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

روش تدریس فارسی دوم

 

برای دانلود روش تدریس فارسی دوم بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

http://www.persianupload.com/files/get/ikpkYL-wee/.pdf

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آذر 1391ساعت 0:23  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

روش تدریس ریاضی ( فصل 3 و 4 )

 

برای مشاهده روش تدریس ریاضی کلیک کنید .

 

http://www.persianupload.com/files/get/8OF7VSvZ8f/34.pdf

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آذر 1391ساعت 1:21  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

شگفتی های آفرینش

 

برای مشاهده تصاویر زیبا کلیک کنید .

 

http://www.persianupload.com/files/get/s44jsLVnkS/flower.pps

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آذر 1391ساعت 1:4  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

روش تدریس ریاضی ( فصل 1 و 2 )

 

برای مشاهده روش تدریس ریاضی کلیک کنید .

 

http://www.persianupload.com/files/get/-AiuOkY0rK/12.pdf

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آذر 1391ساعت 0:56  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

روش تدریس علوم ( 7 درس دوم )

 

برای مشاهده روش تدریس علوم کلیک کنید.

 

http://www.persianupload.com/files/get/62Su2mWjEs/7-.pdf

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آذر 1391ساعت 0:39  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

روش تدريس علوم ( 7 درس اول )

 

 براي مشاهده روش تدریس علوم  كليك كنيد.

 

http://www.persianupload.com/files/get/fxywkrUKFw/7-.pdf

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر 1391ساعت 1:38  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

چك ليست علوم

 

 

    براي مشاهده چک لیست كليك كنيد.

 

http://www.persianupload.com/files/get/RIEy78PLXF/02.pdf

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر 1391ساعت 0:58  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

آزمون عملکردی علوم

برای مشاهده آزمون عملکردی کلیک کنید.

 

http://www.persianupload.com/files/get/HhjW2j08WK/.pdf

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1391ساعت 15:20  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

ارتباط با ما

همکاران گرامی می توانند جهت تسهیل ارتباط و تبادل نظردر خصوص مسائل آموزشی وکتب پایه دوم

به سایت معاونت ابتدایی استان مراجعه نموده وشماره تماس گروه های آموزشی استان وسرگروه های آموزشی پایه دوم را استخراج نمایند

و تماس حاصل فرمایند 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 10:11  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

تکنولوژی آموزشی چیست ؟

برای مشاهده ادامه مطلب را کلیک کنید

تكنولوژی آموزشی چیست؟

توانمند سازی مدرسه یک ضرورت

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 9:13  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

روش های بهبودرفتار((توجه کردن))

 

روش های بهبودرفتار((توجه کردن))

((توجه)) مانندسایرمهارت ها نمی تواندبه تنهایی و به صورت مجزابهبود یابد.همه ی روش های اموزشی برای تقویت توجه،بایددرارتباط بایک تکلیف خاص رشد کنند. ما ((توجه)) راتعلیم نمی دهیم،بلکه((توجه کردن)) و تمرکز به چیزهای مختلف را تعلیم می دهیم.

اموزش((توجه کردن)) دریک فعالیت خاص مانند خواندن،هجی کردن،نوشتن و حتی بازی کردن و.......  . بسیار ضروری است. و انتقال رفتار((توجه کردن)) ازیک فعالیت به فعالیت دیگر، ازاهمیت خاصی برخوردار است. به عنوان مثال، برای بهبود رفتار توجه در تکلیف نوشتن، ابتداکودک باید درست و راحت بنشیند،قلم را به شکل صحیح دردست بگیرد،فاصله ی قلم تاکاغذ را رعایت کند،به جهت نوشتن توجه داشته باشد،بین کلمه هافاصله بگذارد، ازنگاه کردن به اطراف و صحبت کردن بپرهیزد و تمام حواسش به نوشتن باشد و بتواند این حالت هارا حفظ کند. و کودکانی که در زمان طولانی تری حالت های فیزیکی نامبرده را حفظ می کنند، موفق ترند.

وقتی رفتارهای توجه مناسب برای اموزش انتخاب شدند، حالا باید تکنیک ها و راهبردهای اموزشی و لازم برای افزایش انگیزه و توجه به تکالیف یادگیری موردنظر را به کار بندیم.

راهبردهای اموزشی و تکنیک هایی که به بهبود، اصلاح وتقویت((توجه)) در کودکان کمک می کند،عبارت اند از:

- روی توجه انتخابی کار کنید.

- تعداد مطالب و موارد امزشی که ارائه می کنید،پیچیدگی ان را کم کنید.

- افزایش درجه ی شدت یا پررنگ تر و مهم تر جلوه دادن مطلب یا مورد یادگیری

- استفاده از تازگی و ایجاد جذابیت

- به کار گرفتن حس لامسه و حرکت

- موضوع ها و مطالب را دسته بندی کنید و در گروه های مشترک ارائه کنید.

- طول مدت توجه را افزایش دهید.

- از زمان سنج (ساعت یاکرنومتر) استفاده کنید.

- زمان انجام تکلیف رابه تدریج افزایش دهید.

- تعدادی کارهای متفرقه به کودک ارائه دهید.

- دریک زمان واحد،فقط از یک کانال حسی(کانال بینایی،کانال شنوایی و ......) درخواست هایی داشته باشید.

- توجه و دقت زنجیره ای را بهبود بخشید.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آبان 1391ساعت 23:33  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

پرلز (تقویت سواد خواندن)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آبان 1391ساعت 9:9  توسط گروه درسی پایه ی دوم  | 

مطالب قدیمی‌تر